АСОЦІАЦІЇ ПРОВАЙДЕРІВ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЯМ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ)

. Опубликовано в Новости за 2018г

Асоціації провайдерів програмної послуги* заперечують необхідність введення обов'язкової плати для провайдерів програмної послуги на користь організацій колективного управління, яка передбачена урядовим проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», підготовленим Міністерством економічного розвитку і торгівлі.  

Проект Закону розроблений з метою законодавчого врегулювання низки питань, пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав. Серед іншого, закликає спростити ведення господарської діяльності в Україні, сприяти підвищенню її інвестиційної привабливості, стимулюванню розвитку, а також адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

Асоціації у своєму колективному зверненні до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної регуляторної служби вказують на те, що законопроект містить суттєві недоліки, суперечливі положення та обумовлює загрозу необґрунтованого навантаження на провайдерів програмної послуги у вигляді обов'язку плати за використання творів, виконань, фонограм, фільмів при технічному забезпеченні абонентів можливістю перегляду програм телерадіоорганізацій.

Асоціації переконані: такий обов'язок з'явився у проекті через викривлення змісту терміну «кабельна ретрансляція», який не відповідає Директиві «Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції», суперечить іншим окремим положенням документа й вносить плутанину в розуміння термінів «кабельна організація мовлення» та «провайдер програмної послуги», не враховує особливості діяльності провайдерів програмної послуги.

Проект створює передумови для судових спорів й отримання окремими ОКУ надлишкових коштів, які не можуть бути розподілені ними між володільцями авторського права і суміжних прав.

«Стверджуємо, що провайдери програмної послуги не здійснюють редакційного контролю змісту передач (програм) організацій мовлення, а лише згідно ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – на «договірних засадах надають абонентам можливість перегляду пакетів програм», а отже не володіють інформацією про найменування творів, виконань, фонограм, фільмів у складі телепрограм. Твори, виконання, фонограми, фільми у складі пакетів програм – пропозиції провайдерів для абонентів – не мають самостійного економічного значення, що унеможливлює визначення розміру і порядку виплати винагороди за їхнє використання. Відповідно, встановлення істотних умов договору з організаціями колективного управління неможливе», пояснюють у своєму зверненні експерти профільних об'єднань.

Тому для узгодження положень проекту Закону з європейськими документами, на забезпечення прозорості діяльності ОКУ й захисту інтересів своїх членів, асоціації запропонували змінити проект документа і передбачити, що провайдери програмної послуги виплачують винагороду особам, яким були передані (відчужені) майнові права на об'єкти авторського права або суміжних прав, виключно через організації мовлення, з якими провайдери історично укладають угоди.

 

Додамо, 25 січня Уряд таки схвалив два законопроекти Мінекономрозвитку щодо покращення сфери, й до того ж, вже кілька законопроектів  щодо реформування законодавства до про авторське та суміжні права знаходяться на розгляді у Верховній Раді № 7014№ 7014-1№ 7029 і № 7029-1.

            Асоціація «Укртелемережа» й надалі буде лобіювати інтереси провайдерів програмної послуги задля створення прозорих умов діяльності у сфері авторського і суміжних прав.

--

Інтернет Асоціація України, Асоціація правовласників та постачальників контенту (АППК), Телекомунікаційна палата України,  Асоціація «Укртелемережа», Спілка операторів телекомунікацій Одеси й Одеської області, Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Спілка кабельного телебачення України

Наши друзья и партнеры

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • АКТР
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей