ОБ'ЄДНАННЯ ПРОВАЙДЕРІВ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО НАЦРАДИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ПРИ ВВЕДЕННІ НОВОЇ УПП

. Опубліковано в Новости за 2016г

Представники професійних об'єднань суб'єктів господарювання у сфері платного телебачення України, члени Робочої групи з проблемних питань діяльності провайдерів програмної послуги України при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення звернулися до Нацради із проханням надати роз'яснення щодо порядку застосування штрафних санкцій до провайдерів програмної послуги, внесення змін до Положення про видачу ліцензій, введення перехідного періоду у зв'язку із затвердженням оновленого переліку програм універсальної програмної послуги.

Серед іншого, у зверненні зазначалось, «з огляду на вступ у дію Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги"» (Відомості Верховної Ради, 2016, №47, ст. 797), (далі — Закон) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення протягом двох місяців з дня опублікування цього документа затверджує Перелік програм універсальної програмної послуги (УПП) та оприлюднює його в порядку, встановленому частиною 4 статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

Тобто, Національна рада до кінця 2016 року затверджує Перелік програм універсальної програмної послуги для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності. Відповідно до термінів вступу в дію Закону такі рішення приймаються без обговорення, інших регуляторних заходів і набирають чинності з 1 січня 2017 року.

Тож після 1 січня 2017 року рішення Національної ради з новим переліком УПП для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї країни) за змістом відрізнятимуться від складу УПП у чинних ліцензіях провайдерів програмної послуги, що видані на 10 років відповідно до теперішньої редакції Закону України "Про телебачення і радіомовлення"».

Враховуючи неможливість одночасного переоформлення ліцензій більш як 700 провайдерів програмної послуги, а також те, що Національна рада самостійно не наділена повноваженнями вносити зміни до ліцензії провайдера програмної послуги без його особистої заяви, рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку щодо офіційного тлумачення частини 1 ст.58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), асоціації  просили Нацраду надати роз'яснення і розглянути певні пропозиції:

       1. Чи буде Національна рада після 1 січня 2017 року застосовувати штрафні санкції до провайдера програмної послуги, який фізично не міг переоформити ліцензію у зв'язку із затвердженням оновленого переліку програм універсальної програмної послуги «за порушення умов ліцензії» відповідно до рішення Національної ради від 11.06.2015 р. №743, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.07.2015 р. за №828/27273 , за умови дотримання провайдером програмної послуги рішення Нацради щодо ретрансляції телерадіопрограм оновленої УПП? Можливо, варто встановити перехідний період?

    2. Чи буде Національна рада застосовувати штрафні санкції, і які саме, до провайдера програмної послуги, що вирішить не переоформлювати діючої ліцензії до закінчення строку її дії, дотримуватися у своїй діяльності умов ліцензії без укладення угоди з телерадіоорганізаціями, чиї програми були виключені зі складу УПП? Якщо так, прохання обґрунтувати відповідь.

       3. Для попередження у подальшому подібних ситуацій, з метою зменшення адміністративного навантаження на бізнес провайдерів, пропонуємо в бланку ліцензії провайдера програмної послуги вказувати не перелік програм універсальної програмної послуги, а «перелік програм універсальної програмної послуги відповідно до рішення Національної ради від ______№_____для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги».

* звернення підтримали Асоціація правовласників та постачальників контенту, Телекомунікаційна палата України, Асоціація «Укртелемережа», Спілка операторів телекомунікацій Одеси та Одеської області, Всеукраїнська асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж.

Вищезазначені та багато інших питань було обговорено на засіданні Робочої групи при Нацраді 2 грудня 2016р. Найближчим часом чекаємо на рекомендації Нацради щодо проблемних питань УПП, що буде оприлюднено додатково.

 

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей