Довідка про Асоціацію "Укртелемережа"

Асоціація «Укртелемережа» - українське професійне індустріальне об'єднання провайдерів програмної послуги та телерадіоорганізацій.

Асоціація була створена у 2000 році як добровільне об'єднання операторів кабельного телебачення України з метою координації їх діяльності, захисту прав та інтересів, надання інформаційно-правової допомоги своїм членам під час здійснення господарської діяльності, представництва в державних органах та інших організаціях, централізованого придбання прав на використання телепрограм в кабельних мережах України.

На сьогодні метою діяльності об’єднання є забезпечення ефективного розвитку ринку аудіовізуальних послуг в Україні, сприяння комфортному здійсненню провайдерами програмної послуги господарської діяльності, захисту їх законних інтересів, координація господарської діяльності членів об'єднання.

Асоціація є господарською асоціацією. Учасники асоціації зберігають господарську самостійність. Установчими документами закладений принцип невтручання асоціації в господарську діяльність її членів.

Асоціація «Укртелемережа» є суб'єктом інформаційної діяльності (свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта інформаційної діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення серія ДР-НР № 00019).

Керівними органами асоціації є Рада асоціації і загальні збори членів асоціації. До складу Ради асоціації входять підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері телебачення та телекомунікацій. 

Раду асоціації очолює Президент асоціації – Куліш Віктор Миколайович.

Виконавчим органом асоціації є дирекція на чолі з генеральним директором – Демаковою Анною Володимирівною.

Асоціація «Укртелемережа» об'єднує близько 200 суб'єктів господарювання: провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, телеорганізацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють суміжні види діяльності. Асоціація є відкритою для вступу нових членів.

Члени асоціації надають програмні послуги та послуги доступу до мережі Інтернет понад мільйону абонентів у різних областях України. Географія членів об’єднання постійно розширюється.

Асоціація «Укртелемережа» активно бере участь в розробці та громадському обговоренні нормативно-правових документів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання у сфері телебачення і телекомунікацій, співпрацює з засобами масової інформації, профільними організаціями і державними органами, надає своїм членів інформаційну підтримку, щоденно інформуючи про події галузі, зміни в законодавстві, діяльність об'єднання, тощо.

Асоціація має в своєму розпорядженні штат кваліфікованих фахівців, що надають правову та консультаційну допомогу членам об'єднання, ініціює і бере участь в судових спорах з загальнозначущий для галузі питань.

Основні напрямки роботи асоціації:

- вирішення проблемних питань бізнесу провайдерів програмної послуги України, правова та інформаційна підтримка їх діяльності; 

- створення сприятливих умов для розвитку ринку платного телебачення та Інтернет в Україні;

- консультаційно-правова підтримка членів об'єднання;

- інформаційне забезпечення членів об'єднання;

- узагальнення та аналіз практики взаємодії суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в сфері телебачення, телекомунікацій та інших суміжних галузях, з судовими та правоохоронними органами, організаціями по колективному управлінню авторськими і суміжними правами, органами державної влади, іншими підприємствами та організаціями;

 - забезпечення діалогу з державними органами, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює діяльність провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, прийняття участі в громадському обговоренні нормативно-правових документів у цій сфері;

- представництво інтересів учасників перед органами державної влади та місцевого самоврядування, правовласниками телепрограм, іншими підприємствами та організаціями;

- активна взаємодія з засобами масової інформації, профільними організаціями та державними органами з питання удосконалення розвитку бізнесу телекомунікаційних мереж в Україні;

- сприяння добросовісної конкуренції між членами асоціації.